Pannon Egyetem Tanárképző Központ

2023. őszétől indul a legújabb szakunk: Fenntarthatóság elvének komplex alkalmazására felkészítő pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja olyan szakvizsgázott pedagógusok képzése, akik az alapvető rendszerdinamikai, természettudományi, társadalomtudományi, gazdasági és korszerű oktatásmódszertani kompetenciákkal rendelkezve alkalmasak a fenntartható fejlődési célok megvalósítását támogató oktatás fejlesztésére. A képzés felkészíti a résztvevőket a tanítás-tanulási folyamat két pillérére támaszkodva, a gyakorlatcentrikusság konstruktív (outdoor-indoor) környezetben végzett tevekénységeire, valamint a sokoldalú szemléltetés elvére és a korszerű módszertani megoldások eszköztárának alkalmazására is. Továbbá a megszerzett elméleti, gyakorlati és módszertani ismeretek birtokában képesek a témához kapcsolódó tanítási, intézményszintű fejlesztések, vizsgáztatáshoz kapcsolódó feladatok színvonalas ellátására. A képzés során a hallgatók megismerkednek a létező kerettantervi háttérre támaszkodva (Zöld Föld Projekt), valamint a naprakész szakmai ismeretek és a témához kapcsolódó önfejlesztés birtokában a folyamatos tanulás képességével és a korszerű oktatásmódszertannal. A szak tanterve úgy illeszkedik a pedagógus-szakvizsgák rendszeréhez, hogy saját élményen alapulva, gyakorlatcentrikus módon készíti fel a pedagógusokat a fenntarthatóság elvének komplex alkalmazására és saját intézményük oktatási gyakorlatának fenntarthatóbbá tételére.

2023. szeptemberben induló képzéseink még: Levelező munkaformában:- Mentorpedagógus- Közoktatási vezető- Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációs pedagógusa Távoktatási munkaformában:- Digitális állampolgári kompetenciák fejlesztése- Interaktív oktatási stratégiák és módszerek a digitális kultúrában- Oktatástervezés és digitálistananyag-fejlesztés

További információ: https://tanarkepzoweb.mftk.uni-pannon.hu/ 

AKTUÁLIS KÉPZÉSEINK

A fenntarthatóság – tantárgyként vezethető be a gimnáziumok 9-10. és a 11-12. évfolyamán, de tartalmában és módszereiben alkalmas a komplex természettudományi ismeretek kiegészítésére, az osztályfőnöki órákon vagy szakkörökön való feldolgozásra is. A tantárgyat, 9-10. évfolyamon bármely szakos pedagógus, a 11-12. évfolyamon természettudomány vagy társadalomismeret végzettségű tanár taníthatja. 

A tantárgyból érettségizni is lehet! A képzésekről részletes ismertetés a www.fupi.hu honlapon olvasható

A 9-10. évfolyamosoknak szóló képzésre jelentkezni lehet az alábbi linkeken: 

https://forms.gle/Dsne4KV4VAsHBtuf8  

https://forms.gle/ULqTTjfpmUBGokwc6

 https://forms.gle/Z5kMbAXGiF79nRyy7

A 11-12. évfolyamosoknak szóló képzésre jelentkezni lehet az alábbi linkeken: 

https://forms.gle/4BFqaZzrsJF8EHqa7

 https://forms.gle/JFwqLMjuNpjxkwdh6

https://forms.gle/nYFNwpt14o6mUVgP9

  Tantestületeknek

3 órás tantestületi (általános felkészítő) képzést azoknak az iskoláknak ajánljuk, ahol több kolléga érdeklődik a tantárgy iránt. Az online felkészítés díja: 50.000 Ft

Ha kérdése van, írjon az intezet@fupi.hu  címre