KÉPZÉSEK

INDULÓ KÉPZÉSEK

Kedves Kolléga! Bizonyára értesült róla, hogy a 9-10. évfolyamos tanulók számára a fenntarthatóság témakörében taneszközcsomag készült, mely egy kerettantervből, egy Zöld Föld című tankönyvből és munkafüzetből, valamint a pedagógusoknak szóló módszertani segédanyagból áll. Hamarosan hozzáférhető lesz a Zöld Föld digitális tananyag is. A fenti kiadványok és dokumentumok az alábbi linken vagy az OH honlapján érhetők el: https://kbka.org/tankonyv/ 

A fenntarthatóság tantárgyként vezethető be a gimnáziumok 9-10. évfolyamán, de tartalmában és módszereiben alkalmas a komplex természettudományi ismeretek kiegészítésére, az osztályfőnöki órákon vagy szakkörökön való feldolgozásra is.

A cél elsősorban nem a lexikális ismeretszerzés, hanem az érzékenyítés, a fenntartható fejlődés és az egyéni felelősség összefüggéseinek megértetése, annak támogatása, hogy a problémamegoldás mindennapi feladatait a tanulók – saját lehetőségeikhez mérten – érezzék sajátjuknak, és ez a szemlélet épüljön be viselkedésükbe, gondolkodásukba. Kövessék a fenntarthatóság értékrendjét és úgy szervezzék saját életüket, hogy hozzájáruljanak egyénileg és közösségben is a fenntartható fejlődési célok eléréséhez

A tantárgy témakörei szorosan illeszkednek a diákok mindennapi tapasztalataihoz, miközben ezekből kiindulva mutatnak rá a globális problémákra. A tanulás módja elsősorban a tapasztalatszerzés és -elemzés, a kritikai gondolkodás, az érvelés, a vita, az együttműködés, a közös alkotás. A tananyag elsajátítását gyakorlatközpontúan, az élménypedagógia eszköztárával, a kíváncsiság és motiváció ébrentartásával lehet elősegíteni.

A tantárgyat bármely szakos pedagógus taníthatja, ám a témával való foglalkozás megfelelő felkészültséget igényel. Ehhez kíván segítséget nyújtani az Alapértékek Közhasznú KFT. által, a 172/8/2021 számú, akkreditált továbbképzés, melyet a FÜPI Kft szervez.

Szeretettel várjuk képzésünkre bármilyen szakos, ha elkötelezett és nyitott ebben témában.

A képzés címe: Folyamatba ágyazott felkészítés a Zöld Föld nevelési-oktatási program iskolai alkalmazására

A képzés időtartama és formája: 30 óra, folyamatba ágyazott tanulás, a járványügyi helyzetre tekintettel nem személyes, hanem online kontakt jelenlét.

 1. nap. A ZOOM-rendszeren keresztül online képzés (10.00–16.00 óráig) ( Szükséges: Stabil internet és olyan számítógép, mely alkalmas kamera és mikrofon használatra!)
 2. folyamat: Következő két hétben saját intézményben 1,5 órás vagy 2x45 perces tanóra megtartása, a képzésen megadott szempontok alapján.
 3. nap ismét online kontakt találkozás (10.00 –16.00 óráig) ( Szükséges: Stabil internet és olyan számítógép, mely alkalmas kamera és mikrofon használatra!)

A képzés célja: A továbbképzés elsődleges célja, hogy a pedagógusok a gyakorlati tevékenységeken keresztül megismerjék a Zöld Föld csomag által képviselt, a fenntarthatóságra való felkészüléshez szükséges iskolai oktatási célokat, megközelítéseket, elsajátítsák a szemléletét és alkalmazni tudjanak javasolt módszereket.

A tanúsítvány kiadásának feltétele: Az óravázlat (1,5) elkészítése, az óra megtartása, egy minimum 4 órás tematikus terv elkészítése, melynek része lehet a megtartott óra. Kamerával való részvétel az online kontakt napokon, és maximum 2 óra hiányzás a megengedett.

A képzés ingyenes, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatásával valósul meg.

Ebben az évben 4 képzést indítunk. Jelentkezni a megfelelő képzési napokhoz tartozó linken lehet. A csoportokat a jelentkezés sorrendjében töltjük fel, nagyon sokan vannak a várólistán, (Létszám: max.25 fő). Ha jelentkezését már nem tudjuk fogadni, azt jelezzük.

FONTOS! A jelentkezési lap kitöltése egyben elköteleződést jelent. A jelentkezési határidő utáni visszamondás elmulasztása nemcsak kellemetlen helyzetbe hozza a trénert, a támogatót, és azokat, akik várólistán vannak, hanem sajnos anyagi vonzata is van, a képzés díjának felét 45.000 Ft-ot be kell fizeti. Köszönjük megértését és együttműködését. Képzések és a jelentkezési linkek:

Tréner: Jenei Andrea

 • április 21. péntek 9-16
 • április 24. hétfő 14-17
 • május 08. hétfő 14-17

Jelentkezési határidő: április 05.

Jelentkezési link: https://forms.gle/YxzkVUoiJ7LDNNTJA 

--------------------------------------------------------------------

Tréner: Illenz Renáta

 • április 28. péntek 9-16 óra
 • május 02. kedd 14-17
 • május 16. kedd 14-17

Jelentkezési határidő: 04.05.

Jelentkezési link: https://forms.gle/Dsne4KV4VAsHBtuf8 

-----------------------------------------------------------------

Tréner: Illenz Renáta

 • május 05. péntek 9-16
 • május 09. kedd 14-17
 • május 23. kedd 14-17

Jelentkezési határidő: 04.20.

Jelentkezési link: https://forms.gle/ULqTTjfpmUBGokwc6

--------------------------------------------------------------------

Tréner: Jenei Andrea

 • május 11. csütörtök 9-16
 • május 15. hétfő 14-17
 • május 30. kedd 14-17

Jelentkezési határidő: április 20.

Jelentkezési link: https://forms.gle/Z5kMbAXGiF79nRyy7

Várjuk szeretettel!

Fontos!

 • A képzések támogatottak, a résztvevőknek ingyenesek. A bejelentkezéssel kötelezettséget vállal a részvételre. Lemondani csak a képzés díjának befizetésével lehet.
 • Az online jelenléthez szükséges a képpel és hanggal való jelenlét.
 • A képzés akkreditált, 30 órás, beszámítható a kötelező 120 órába. A tanúsítvány kiadásának feltétele: 1db óravázlat, az óra megtartása, 1db 4 órás tematikus terv, max.: 2 óra hiányzás.)

Ha kérdése van, írjon: intezet@fupi.hu címre.

Akkreditált pedagógus-továbbképzés a fenntarthatóságot 
9. (10.) évfolyamon tanítók számára

A továbbképzés főbb témakörei:

BEVEZETÉS: Ismerkedés, bemutatkozás, a továbbképzés programjának ismertetése

A ZÖLD FÖLD FENNTARTHATÓSÁGI NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM ISMERTETÉSE: A kerettanterv, tankönyv, munkafüzet, kézikönyv, mobilalkalmazás, illetve a digitális tananyag bemutatása, a nem kontakt rész előkészítése

FOLYAMATBA ÁGYAZOTT TANULÁS - INTÉZMÉNYI GYAKORLAT (nem kontakt): A Zöld Föld ismereteinek alkalmazása tanórán és terepen 

ISKOLAI FENNTARTHATÓSÁGI LEHETŐSÉGEK. A folyamatba ágyazott tapasztalatok megbeszélése, SNI tanulók együttnevelése, fenntarthatósági játékok, az iskolai fenntarthatósági nevelés szervezési kérdései

A TOVÁBBKÉPZÉS ZÁRÁSA

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 90%-os részvétel a továbbképzésen, a folyamatba ágyazott rész feladatainak kötelező elvégzése, tematikus terv összeállítása a 9. vagy 10. évfolyam számára.
Értékelési szempontok: A tematikus terv és a tankönyv, illetve a munkafüzet közötti koherencia; összhang a saját intézmény pedagógiai programjával; a tematikus terv belső (tartalmi és óraszám-elosztási) koherencián alapul; módszertani megfelelőség és gyakorlati kivitelezhetőség.
A vizsgamunka terjedelme: 3-4 (A4-es) oldal, 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus. 
Leadás határideje: a továbbképzést követő második hét.


Akkreditált pedagógus-továbbképzés a fenntarthatóságot
11.-12.  évfolyamon tanítók számára

A 11-12.-eseknek szóló képzés a fenntarthatósággal kapcsolatos mélyebb, szaktárgyi ismereteket nyújt, illetve lehetőséget biztosít az ehhez kapcsolód projektérettségire való felkészülésre. Jelen továbbképzés során a részt vevő pedagógusok megismerkedhetnek a Fenntarthatóság 11-12. évfolyam számára című kerettantervvel, valamint a Zöld Föld haladóknak című nevelési-oktatási programmal (tankönyv, munkafüzet, kézikönyv) és egyes elemeinek alkalmazásában. A pedagógusok a gyakorlati tevékenységeken keresztül megismerhetik és elsajátíthatják a fenntarthatóság iskolai oktatásának szempontrendszerét és módszertanát, illetve a fenntarthatósági projektérettségi követelményeit és jellemzőit. Az online kontakmódon is megszervezhető továbbképzés főbb témakörei:

BEVEZETÉS: Ismerkedés, bemutatkozás, a továbbképzés programjának ismertetése

A ZÖLD FÖLD HALADÓKNAK FENNTARTHATÓSÁGI NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM ISMERTETÉSE: A kerettanterv, a tankönyv, munkafüzet, kézikönyv bemutatása, a Zöld Föld haladóknak 1. modul: A gazdasági fejlettség és a fenntarthatóság összefüggései, a Zöld Föld haladóknak 2. modul: Világot átfogó és mindenre kiterjedő környezeti problémák és azok természeti és társadalmi következményei, a Zöld Föld haladóknak 3. modul: Szegény gazdagok és gazdag szegények - a fogyasztói társadalom ellentmondásai, a Zöld Föld haladóknak 4. modul: A települések fejlődésének fenntarthatósági vonatkozásai, a Zöld Föld haladóknak 5. modul: Összefogás a fenntartható jövő érdekében

FELKÉSZÜLÉS AZ ÉRETTSÉGIRE: Tudnivalók a fenntarthatósági érettségi vizsgáról, a projektérettségi sajátosságai

A TOVÁBBKÉPZÉS ZÁRÁSA

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 90%-os részvétel a továbbképzésen, a gyakorlati rész feladatainak kötelező elvégzése, és egy tematikus terv összeállítása a 11. vagy 12. évfolyam számára. 
Értékelési szempontok: a tematikus terv és a tankönyv, munkafüzet közti koherencia; összhang a saját intézmény pedagógiai programjával; a tematikus terv belső (tartalmi és óraszám-elosztási) koherencián alapul; módszertani megfelelőség és gyakorlati kivitelezhetőség. Terjedelme: 3-4 A4-es oldal, 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus. A leadás határideje: a továbbképzést követő második hét.

Amennyiben kérdése van az oktatással kapcsolatban kérjük, hogy írjon a intezet@fupi.hu címre.