KÉPZÉSEK

INDULÓ KÉPZÉSEK

Tantestületeknek

3-5 órás ingyenes tantestületi (általános felkészítő) képzés azoknak az iskoláknak, ahol több kolléga érdeklődik a tantárgy iránt. Bővebb információért az alább ímélcímre írhat: intezet@fupi.hu

9-10. osztályban tanítóknak

1. (30 órás) KÉPZÉS IDŐPONTJAI

 • szeptember 16. péntek 9:00 -16:00 (egész nap)
 • szeptember 19. hétfő 14:00-17:00 (délután)
 • október 03. hétfő 14:00-17:00 (délután)

Itt jelentkezhet

2. (30 órás) KÉPZÉS IDŐPONTJAI

 • szeptember 30. péntek 9:00-16:00 (egész nap)
 • október 04. kedd 14:00-17:00 (délután)
 • október 17. hétfő 14:00-17:00 (délután)

Itt jelentkezhet 

3. (30 órás) KÉPZÉS IDŐPONTJAI

 • október 14. péntek 9:00-16:00 (egész nap)
 • október 18. kedd 14:00-17:00 (délután)
 • november 07. hétfő 14:00-17:00 (délután)

Itt jelentkezhet 

4. (30 órás) KÉPZÉS IDŐPONTJAI

 • november 25. péntek 9:00-16:00 (egész nap)
 • november 28. hétfő 14:00-16:00(délután)
 • december 12. hétfő 14:00-16:00 (délután)

Itt jelentkezhet 

11-12. osztályban tanítóknak

1. (30 órás) KÉPZÉS IDŐPONTJAI

 • augusztus 26. péntek 9:00-16:00 (egész nap)
 • augusztus 29. hétfő 14:00-17:00 (délután)
 • augusztus 30. kedd 14:00-17:00 (délután)
 • szeptember 12. hétfő 14:00-17:00 (délután)

Itt jelentkezhet 

2. (30 órás) KÉPZÉS IDŐPONTJAI

 • szeptember 23. péntek 9:00 -16:00 (egész nap)
 • szeptember 24. szombat 9:00 -16:00 (egész nap)
 • október 10. hétfő 14:00-17:00 (délután)

Itt jelentkezhet 

3. (30 órás) KÉPZÉS IDŐPONTJAI

 • október 14. péntek 9:00-16:00 (egész nap)
 • október 15. szombat 9:00-16:00 (egész nap)
 • november 04. péntek 14:00-17:00 (délután)

Itt jelentkezhet 

4. (30 órás) KÉPZÉS IDŐPONTJAI

 • november 18. péntek 09:00 - 16:00 (egész nap)
 • november 21. hétfő 14:00- 17:00 (délután)
 • november 22. kedd 14:00-17:00 (délután)
 • december 5. hétfő 14:00-17:00 (délután)

Itt jelentkezhet 

Fontos!

 • A képzések támogatottak, a résztvevőknek ingyenesek. A bejelentkezéssel kötelezettséget vállal a részvételre. Lemondani csak a képzés díjának befizetésével lehet.
 • Az online jelenléthez szükséges a képpel és hanggal való jelenlét.
 • A képzés akkreditált, 30 órás, beszámítható a kötelező 120 órába. A tanúsítvány kiadásának feltétele: 1db óravázlat, az óra megtartása, 1db 4 órás tematikus terv, max.: 2 óra hiányzás.)

Ha kérdése van, írjon: intezet@fupi.hu címre.


AKKREDITÁLT PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSEKRŐL

A képzések folyamatba ágyazott, 30 órásak és akkreditáltak. A részt vevő pedagógusok megismerkedhetnek a fenntarthatóság tanításának tartalmával és ajánlott módszereivel. Ilyen a Fenntarthatóság 9. (10.) és 11.-12. évfolyam számára című kerettantervek, valamint a Zöld Föld nevelési-oktatási program (tankönyvek, munkafüzetek, kézikönyvek, digitális tartalmak).

Akkreditált pedagógus-továbbképzés a fenntarthatóságot 
9. (10.) évfolyamon tanítók számára

A továbbképzés főbb témakörei:

BEVEZETÉS: Ismerkedés, bemutatkozás, a továbbképzés programjának ismertetése

A ZÖLD FÖLD FENNTARTHATÓSÁGI NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM ISMERTETÉSE: A kerettanterv, tankönyv, munkafüzet, kézikönyv, mobilalkalmazás, illetve a digitális tananyag bemutatása, a nem kontakt rész előkészítése

FOLYAMATBA ÁGYAZOTT TANULÁS - INTÉZMÉNYI GYAKORLAT (nem kontakt): A Zöld Föld ismereteinek alkalmazása tanórán és terepen 

ISKOLAI FENNTARTHATÓSÁGI LEHETŐSÉGEK. A folyamatba ágyazott tapasztalatok megbeszélése, SNI tanulók együttnevelése, fenntarthatósági játékok, az iskolai fenntarthatósági nevelés szervezési kérdései

A TOVÁBBKÉPZÉS ZÁRÁSA

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 90%-os részvétel a továbbképzésen, a folyamatba ágyazott rész feladatainak kötelező elvégzése, tematikus terv összeállítása a 9. vagy 10. évfolyam számára.
Értékelési szempontok: A tematikus terv és a tankönyv, illetve a munkafüzet közötti koherencia; összhang a saját intézmény pedagógiai programjával; a tematikus terv belső (tartalmi és óraszám-elosztási) koherencián alapul; módszertani megfelelőség és gyakorlati kivitelezhetőség.
A vizsgamunka terjedelme: 3-4 (A4-es) oldal, 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus. 
Leadás határideje: a továbbképzést követő második hét.


Akkreditált pedagógus-továbbképzés a fenntarthatóságot
11.-12.  évfolyamon tanítók számára

A 11-12.-eseknek szóló képzés a fenntarthatósággal kapcsolatos mélyebb, szaktárgyi ismereteket nyújt, illetve lehetőséget biztosít az ehhez kapcsolód projektérettségire való felkészülésre. Jelen továbbképzés során a részt vevő pedagógusok megismerkedhetnek a Fenntarthatóság 11-12. évfolyam számára című kerettantervvel, valamint a Zöld Föld haladóknak című nevelési-oktatási programmal (tankönyv, munkafüzet, kézikönyv) és egyes elemeinek alkalmazásában. A pedagógusok a gyakorlati tevékenységeken keresztül megismerhetik és elsajátíthatják a fenntarthatóság iskolai oktatásának szempontrendszerét és módszertanát, illetve a fenntarthatósági projektérettségi követelményeit és jellemzőit. Az online kontakmódon is megszervezhető továbbképzés főbb témakörei:

BEVEZETÉS: Ismerkedés, bemutatkozás, a továbbképzés programjának ismertetése

A ZÖLD FÖLD HALADÓKNAK FENNTARTHATÓSÁGI NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM ISMERTETÉSE: A kerettanterv, a tankönyv, munkafüzet, kézikönyv bemutatása, a Zöld Föld haladóknak 1. modul: A gazdasági fejlettség és a fenntarthatóság összefüggései, a Zöld Föld haladóknak 2. modul: Világot átfogó és mindenre kiterjedő környezeti problémák és azok természeti és társadalmi következményei, a Zöld Föld haladóknak 3. modul: Szegény gazdagok és gazdag szegények - a fogyasztói társadalom ellentmondásai, a Zöld Föld haladóknak 4. modul: A települések fejlődésének fenntarthatósági vonatkozásai, a Zöld Föld haladóknak 5. modul: Összefogás a fenntartható jövő érdekében

FELKÉSZÜLÉS AZ ÉRETTSÉGIRE: Tudnivalók a fenntarthatósági érettségi vizsgáról, a projektérettségi sajátosságai

A TOVÁBBKÉPZÉS ZÁRÁSA

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 90%-os részvétel a továbbképzésen, a gyakorlati rész feladatainak kötelező elvégzése, és egy tematikus terv összeállítása a 11. vagy 12. évfolyam számára. 
Értékelési szempontok: a tematikus terv és a tankönyv, munkafüzet közti koherencia; összhang a saját intézmény pedagógiai programjával; a tematikus terv belső (tartalmi és óraszám-elosztási) koherencián alapul; módszertani megfelelőség és gyakorlati kivitelezhetőség. Terjedelme: 3-4 A4-es oldal, 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus. A leadás határideje: a továbbképzést követő második hét.

Jelentkezés a Zöld Föld akkreditált képzéseire

Oktatás időtartama: 1-3 nap személyes - egész napos - kontaktórák 

Amennyiben kérdése van az oktatással kapcsolatban kérjük, hogy írjon a intezet@fupi.hu címre.