AKKREDITÁLT PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSEK

A képzések folyamatba ágyazott, 30 órásak és akkreditáltak. A részt vevő pedagógusok megismerkedhetnek a fenntarthatóság tanításának tartalmával és ajánlott módszereivel. Ilyen a Fenntarthatóság 9. (10.) és 11.-12. évfolyam számára című kerettantervek, valamint a Zöld Föld nevelési-oktatási program (tankönyvek, munkafüzetek, kézikönyvek, digitális tartalmak).

Akkreditált pedagógus-továbbképzés a fenntarthatóságot 9. (10.) évfolyamon tanítók számára

A továbbképzés főbb témakörei:

BEVEZETÉS

 • Ismerkedés, bemutatkozás, a továbbképzés programjának ismertetése

A ZÖLD FÖLD FENNTARTHATÓSÁGI NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM ISMERTETÉSE

 • A kerettanterv, tankönyv, munkafüzet, kézikönyv, mobilalkalmazás, illetve a digitális tananyag bemutatása
 • A nem kontakt rész előkészítése

FOLYAMATBA ÁGYAZOTT TANULÁS - INTÉZMÉNYI GYAKORLAT (nem kontakt)

 • A Zöld Föld ismereteinek alkalmazása tanórán és terepen 

ISKOLAI FENNTARTHATÓSÁGI LEHETŐSÉGEK

 • A folyamatba ágyazott tapasztalatok megbeszélése
 • SNI tanulók együttnevelése
 • Fenntarthatósági játékok
 • Az iskolai fenntarthatósági nevelés szervezési kérdései

A TOVÁBBKÉPZÉS ZÁRÁSA

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 90%-os részvétel a továbbképzésen, a folyamatba ágyazott rész feladatainak kötelező elvégzése, tematikus terv összeállítása a 9. vagy 10. évfolyam számára.

Értékelési szempontok: A tematikus terv és a tankönyv, illetve a munkafüzet közötti koherencia; összhang a saját intézmény pedagógiai programjával; a tematikus terv belső (tartalmi és óraszám-elosztási) koherencián alapul; módszertani megfelelőség és gyakorlati kivitelezhetőség.

A vizsgamunka terjedelme: 3-4 (A4-es) oldal, 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus.

Leadás határideje: a továbbképzést követő második hét.

Akkreditált pedagógus-továbbképzés a fenntarthatóságot 11.-12.  évfolyamon tanítók számára

A 11-12.-eseknek szóló képzés a fenntarthatósággal kapcsolatos mélyebb, szaktárgyi ismereteket nyújt, illetve lehetőséget biztosít az ehhez kapcsolód projektérettségire való felkészülésre. Jelen továbbképzés során a részt vevő pedagógusok megismerkedhetnek a Fenntarthatóság 11-12. évfolyam számára című kerettantervvel, valamint a Zöld Föld haladóknak című nevelési-oktatási programmal (tankönyv, munkafüzet, kézikönyv) és egyes elemeinek alkalmazásában. A pedagógusok a gyakorlati tevékenységeken keresztül megismerhetik és elsajátíthatják a fenntarthatóság iskolai oktatásának szempontrendszerét és módszertanát, illetve a fenntarthatósági projektérettségi követelményeit és jellemzőit. Az online kontakmódon is megszervezhető továbbképzés főbb témakörei:

BEVEZETÉS

 • Ismerkedés, bemutatkozás, a továbbképzés programjának ismertetése

A ZÖLD FÖLD HALADÓKNAK FENNTARTHATÓSÁGI NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM ISMERTETÉSE

 • A kerettanterv, a tankönyv, munkafüzet, kézikönyv bemutatása
 • Zöld Föld haladóknak 1. modul: A gazdasági fejlettség és a fenntarthatóság összefüggései
 • Zöld Föld haladóknak 2. modul: Világot átfogó és mindenre kiterjedő környezeti problémák és azok természeti és társadalmi következményei
 • Zöld Föld haladóknak 3. modul: Szegény gazdagok és gazdag szegények - a fogyasztói társadalom ellentmondásai
 • Zöld Föld haladóknak 4. modul: A települések fejlődésének fenntarthatósági vonatkozásai
 • Zöld Föld haladóknak 5. modul: Összefogás a fenntartható jövő érdekében

FELKÉSZÜLÉS AZ ÉRETTSÉGIRE

 • Tudnivalók a fenntarthatósági érettségi vizsgáról, a projektérettségi sajátosságai

A TOVÁBBKÉPZÉS ZÁRÁSA

 • A tanúsítvány kiadásának feltételei: 90%-os részvétel a továbbképzésen, a gyakorlati rész feladatainak kötelező elvégzése, és egy tematikus terv összeállítása a 11. vagy 12. évfolyam számára. 
 • Értékelési szempontok: a tematikus terv és a tankönyv, munkafüzet közti koherencia; összhang a saját intézmény pedagógiai programjával; a tematikus terv belső (tartalmi és óraszám-elosztási) koherencián alapul; módszertani megfelelőség és gyakorlati kivitelezhetőség. Terjedelme: 3-4 A4-es oldal, 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus. A leadás határideje: a továbbképzést követő második hét.

Jelentkezés a Zöld Föld akkreditált képzéseire

Oktatás időtartama: 1-3 nap személyes - egész napos - kontaktórák 

Amennyiben kérdése van az oktatással kapcsolatban kérjük, hogy írjon a intezet@fupi.hu címre.