EGYÜTT MŰKÖDÜNK, HA EGYÜTTMŰKÖDÜNK

OKTATÁS, FEJLESZTÉS, KUTATÁS: SOKFÉLEKÉPPEN A FENNTARTHATÓSÁGÉRT

INGYENES KÉPZÉSEK!
INGYENES KÉPZÉSEK!

A fenntarthatóság tantárgy tanításának célja elsősorban nem a lexikális ismeretszerzés, hanem az érzékenyítés, a fenntartható fejlődés és az egyéni felelősség összefüggéseinek megértetése, annak támogatása, hogy a problémamegoldás mindennapi feladatait a tanulók - saját lehetőségeikhez mérten - érezzék sajátjuknak, és ez a szemlélet épüljön be viselkedésükbe, gondolkodásukba. A tantárgy témakörei szorosan illeszkednek a diákok mindennapi tapasztalataihoz. A tanulás módja elsősorban a tapasztalatszerzés és -elemzés, a kritikai gondolkodás, az érvelés, a vita, az együttműködés, a közös alkotás. A tananyag elsajátítását gyakorlatközpontúan, az élménypedagógia eszköztárával, a kíváncsiság és motiváció ébrentartásával lehet elősegíteni. Bővebb információ elérhető a https://alapertekek.hu/  honlapunkon, illetve az alábbi linken vagy az OH honlapján: https://kbka.org/tankonyv/ 

A fenntarthatóság tantárgyként bevezethető a gimnáziumok 9(10.) és a 11-12. évfolyamán, de tartalmában és módszereiben alkalmas a komplex természettudományi ismeretek kiegészítésére, az osztályfőnöki órákon vagy szakkörökön való feldolgozásra is.

A tantárgyat, 9(10.) évfolyamon bármely szakos pedagógus taníthatja megfelelő felkészültséggel igényel. A 11-12. évfolyamon a fenntarthatóság tantárgy tanításához természettudomány vagy társadalomismeret végzettség szükséges. A fenntarthatóság tantárgyból érettségizni is lehet.

INDULÓ KÉPZÉSEK

Tantestületeknek

3-5 órás ingyenes tantestületi (általános felkészítő) képzés azoknak az iskoláknak, ahol több kolléga érdeklődik a tantárgy iránt. Bővebb információért az alább ímélcímre írhat: intezet@fupi.hu 

9-10. osztályban tanítóknak

1. (30 órás) KÉPZÉS IDŐPONTJAI

 • szeptember 16. péntek 9:00 -16:00 (egész nap)
 • szeptember 19. hétfő 14:00-17:00 (délután)
 • október 03. hétfő 14:00-17:00 (délután)

Jelentkezni az alábbi linken lehet: https://forms.gle/Vwt5sRs2EtfDjaueA 

2. (30 órás) KÉPZÉS IDŐPONTJAI

 • szeptember 30. péntek 9:00-16:00 (egész nap)
 • október 04. kedd 14:00-17:00 (délután)
 • október 17. hétfő 14:00-17:00 (délután)

Jelentkezni az alábbi linken lehet: https://forms.gle/7JTCvMpQNqV32fPDA 

3. (30 órás) KÉPZÉS IDŐPONTJAI

 • október 14. péntek 9:00-16:00 (egész nap)
 • október 18. kedd 14:00-17:00 (délután)
 • november 07. hétfő 14:00-17:00 (délután)

Jelentkezni az alábbi linken lehet: https://forms.gle/vL7Vu2s5sWN3JStb7 

4. (30 órás) KÉPZÉS IDŐPONTJAI

 • november 25. péntek 9:00-16:00 (egész nap)
 • november 28. hétfő 14:00-16:00(délután)
 • december 12. hétfő 14:00-16:00 (délután)

Jelentkezni az alábbi linken lehet: https://forms.gle/H8njznkKBAgPYCai8 

11-12. osztályban tanítóknak

1. (30 órás) KÉPZÉS IDŐPONTJAI

 • augusztus 26. péntek 9:00-16:00 (egész nap)
 • augusztus 29. hétfő 14:00-17:00 (délután)
 • augusztus 30. kedd 14:00-17:00 (délután)
 • szeptember 12. hétfő 14:00-17:00 (délután)

Jelentkezni az alábbi linken lehet: https://forms.gle/4eVQiyuJ83ivYtKEA 

  2. (30 órás) KÉPZÉS IDŐPONTJAI

  • szeptember 23. péntek 9:00 -16:00 (egész nap)
  • szeptember 24. szombat 9:00 -16:00 (egész nap)
  • október 10. hétfő 14:00-17:00 (délután)

  Jelentkezni az alábbi linken lehet: https://forms.gle/f4UPier17PyeQmAu5 

  3. (30 órás) KÉPZÉS IDŐPONTJAI

  • október 14. péntek 9:00-16:00 (egész nap)
  • október 15. szombat 9:00-16:00 (egész nap)
  • november 04. péntek 14:00-17:00 (délután)

  Jelentkezni az alábbi linken lehet: https://forms.gle/4zUHLhMWfxYnAHdj8 

  4. (30 órás) KÉPZÉS IDŐPONTJAI

  • november 18. péntek 09:00 - 16:00 (egész nap)
  • november 21. hétfő 14:00- 17:00 (délután)
  • november 22. kedd 14:00-17:00 (délután)
  • december 5. hétfő 14:00-17:00 (délután)

  Jelentkezni az alábbi linken lehet: https://forms.gle/3C18by3hQPqv1tybA 

  Fontos!

  • A képzések támogatottak, a résztvevőknek ingyenesek. A bejelentkezéssel kötelezettséget vállal a részvételre. Lemondani csak a képzés díjának befizetésével lehet.
  • Az online jelenléthez szükséges a képpel és hanggal való jelenlét.
  • A képzés akkreditált, 30 órás, beszámítható a kötelező 120 órába. A tanúsítvány kiadásának feltétele: 1db óravázlat, az óra megtartása, 1db 4 órás tematikus terv, max.: 2 óra hiányzás.)

  Ha kérdése van, írjon: intezet@fupi.hu  címre.

  HÍR!

  Választható érettségi tantárgy lett a fenntarthatóság! 165/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet. 

  A fenntarthatóság korunk egyik legkomplexebb és legégetőbb kérdése. A mi feladatunk, hogy riogatás helyett a diákoknak bemutassuk az összefüggéseket, rendszerszemléletet adjunk, ébresszük rá őket az egyéni felelőségükre és a cselekvés lehetőségére! Az Alapértékek csapata egy pezsgő szellemi műhelyként számos egyetemmel, alapítvánnyal, hazai és nemzetközi szinten elismert szakemberrel a diákok szemléletformálásán dolgozik. A fenntarthatóság összetett világában próbálunk utat mutatni, eszközöket biztosítani.

  Több széles körű kutatás alapozza meg a munkánkat, segít kijelölni a fejlesztési irányokat. Egy több éve futó diák fenntarthatósági kutatást szervezünk a PontVelem Nonprofit Kft.-vel, ami a diákok attitűdjét és ismereteit méri fel. Egy másik kutatás keretében a Cz&K Consultinggal együttműködve a fenntarthatóság oktatását vizsgáltuk az európai országokban.

  Kiemelt programunk a Zöld Föld fenntarthatósági oktatási és nevelési program fejlesztése. Eddig - a középiskolák 9. vagy 10., illetve a 11-12-es évfolyama számára - készült el egy-egy komplex tananyagcsomag (kerettanterv, tankönyv, munkafüzet, tanári módszertani kézikönyv, 30 órás akkreditált tanárképzés, mobilapplikáció). A tantárgyat a szabadon választható órakeret terhére heti egy órában taníthatják az iskolák. A tantárgyat tanító vagy az iránt érdeklődő pedagógusok számára elérhető a Zöld Föld Klub, ahol rendszeres időközönként áttekintjük a legfrissebb információkat, és lehetőséget teremtünk a jó gyakorlatok megosztására. Folyamatban van a középiskolai anyagok adaptálása szakképzés rendszerére, illetve elindult a tanárok számára az egyetemi szakirányú továbbképzés fejlesztése.

  Az Alapértékek munkatársai szakértőként aktívan részt vettek a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világkiállítás szakmai anyagainak, a Your Planet kiállítás és a Heroes of the Future ifjúsági élményprogram kialakításában. Az Alapértékek csapata szervezte a Heroes of the Future programra a közel 4500 diák részvételét a Kárpát-medence teljes területéről. A diákok 30 fős csoportokban, 6 napon keresztül, félórás időközönként indultak az élménypályán. A feladat a diákok kiválasztása, az utazásuk és szállásuk leszervezése és az Expo helyszínén való támogatásuk volt.

  Stratégiai együttműködés keretében támogatjuk a PontVelem Nonprofit Kft. szervezésében futó Kárpát-medencei Fenntarthatósági Témahetet, a legnagyobb diákoknak szóló szervezett fenntarthatósági programot.

  Hiszünk az oktatás és a szemléletformálás erejében, és ezért aktívan teszünk is érte!

  .