EGYÜTT MŰKÖDÜNK, HA EGYÜTTMŰKÖDÜNK

OKTATÁS, FEJLESZTÉS, KUTATÁS: SOKFÉLEKÉPPEN A FENNTARTHATÓSÁGÉRT

HÍR!

Választható érettségi tantárgy lett a fenntarthatóság! 165/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet. 

A fenntarthatóság korunk egyik legkomplexebb és legégetőbb kérdése. A mi feladatunk, hogy riogatás helyett a diákoknak bemutassuk az összefüggéseket, rendszerszemléletet adjunk, ébresszük rá őket az egyéni felelőségükre és a cselekvés lehetőségére! Az Alapértékek csapata egy pezsgő szellemi műhelyként számos egyetemmel, alapítvánnyal, hazai és nemzetközi szinten elismert szakemberrel a diákok szemléletformálásán dolgozik. A fenntarthatóság összetett világában próbálunk utat mutatni, eszközöket biztosítani.

Több széles körű kutatás alapozza meg a munkánkat, segít kijelölni a fejlesztési irányokat. Egy több éve futó diák fenntarthatósági kutatást szervezünk a PontVelem Nonprofit Kft.-vel, ami a diákok attitűdjét és ismereteit méri fel. Egy másik kutatás keretében a Cz&K Consultinggal együttműködve a fenntarthatóság oktatását vizsgáltuk az európai országokban.

Kiemelt programunk a Zöld Föld fenntarthatósági oktatási és nevelési program fejlesztése. Eddig - a középiskolák 9. vagy 10., illetve a 11-12-es évfolyama számára - készült el egy-egy komplex tananyagcsomag (kerettanterv, tankönyv, munkafüzet, tanári módszertani kézikönyv, 30 órás akkreditált tanárképzés, mobilapplikáció). A tantárgyat a szabadon választható órakeret terhére heti egy órában taníthatják az iskolák. A tantárgyat tanító vagy az iránt érdeklődő pedagógusok számára elérhető a Zöld Föld Klub, ahol rendszeres időközönként áttekintjük a legfrissebb információkat, és lehetőséget teremtünk a jó gyakorlatok megosztására. Folyamatban van a középiskolai anyagok adaptálása szakképzés rendszerére, illetve elindult a tanárok számára az egyetemi szakirányú továbbképzés fejlesztése.

Az Alapértékek munkatársai szakértőként aktívan részt vettek a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világkiállítás szakmai anyagainak, a Your Planet kiállítás és a Heroes of the Future ifjúsági élményprogram kialakításában. Az Alapértékek csapata szervezte a Heroes of the Future programra a közel 4500 diák részvételét a Kárpát-medence teljes területéről. A diákok 30 fős csoportokban, 6 napon keresztül, félórás időközönként indultak az élménypályán. A feladat a diákok kiválasztása, az utazásuk és szállásuk leszervezése és az Expo helyszínén való támogatásuk volt.

Stratégiai együttműködés keretében támogatjuk a PontVelem Nonprofit Kft. szervezésében futó Kárpát-medencei Fenntarthatósági Témahetet, a legnagyobb diákoknak szóló szervezett fenntarthatósági programot.

Hiszünk az oktatás és a szemléletformálás erejében, és ezért aktívan teszünk is érte!

.